Działamy na rzecz łódzkiej herstorii. Dbamy o pamięć.

Chcemy, by kobiety mogły mówić własnym głosem.