• Łódź snuła swoje marzenia. Żydowskie szlaki kobiet

  Łódź snuła swoje marzenia. Żydowskie szlaki kobiet” to tytuł naszego projektu, który zyskał uznanie w konkursie grantowym organizowanym przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

  Już teraz zapraszamy m.in. na cykl sześciu otwartych spacerów miejskich w jubileuszowym 2023 roku, kiedy obchodzimy 600-lecie Łodzi. Chcemy pokazać, że bez żydowskich kobiet – artystek, pisarek, lekarek, fabrykantek, rewolucjonistek – Łódź nie byłaby takim miastem, jakie znamy.

  Informacje o wydarzeniach będziemy publikować w Kalendarzu oraz na naszym profilu na Facebooku.

 • Łódzka wielokulturowa herstoria // Лодзька мультикультурна історія

  Zapraszamy wszystkich na dwujęzyczny spacer polsko-ukraiński o kobietach z Ukrainy oraz innych kultur. Pokażemy miejsca wspólne dla wzajemnych relacji i ważne dla związków kobiet z Łodzią. Spacer przygotowałyśmy z udziałem Julii Puzyrevskiej z Wspieramy Ukrainę Razem.

  Запрошуємо всіх на двомовну польсько-українську прогулянку на тему жінок з України та інших культур. Ми покажемо місця спільні для взаємних стосунків і важливі для поєднання жінок з містом Лодзь. Прогулянку підготували за участю Юлії Пузиревської з організацією «Підтримуємо Україну Разом».

 • Odznaka „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”

  Nasza fundacja Łódzki Szlak Kobiet została uhonorowana Odznaką „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”. Dziękujemy Radzie Miejskiej w Łodzi za docenienie naszej pracy!

 • Łodzianki. Czasoprzestrzeń

  Dzięki grantowi z budżetu miasta Łodzi na realizację projektu „Łodzianki. Czasoprzestrzeń” oraz dzięki wsparciu Funduszu Feministycznego zaprosimy Was w tym roku na kilkanaście bezpłatnych spacerów po mieście śladami kobiet, na warsztaty herstoryczne oraz na spotkania z pisarkami i reportażystkami.

  Szczegóły dotyczące planowanych wydarzeń można znaleźć w naszym Kalendarzu.

  Istnieje możliwość tłumaczenia poszczególnych wydarzeń na Polski Język Migowy. W tej sprawie prosimy o kontakt z możliwie największym wyprzedzeniem.

 • Łodzianki (nie)znane

  Zapraszamy do udziału w spotkaniach poświęconych zasłużonym łodziankom w Muzeum Miasta Łodzi.

  Łódź swój rozwój zawdzięczała m.in. pracy włókniarek, ale także działającym tu artystkom, kobietom nauki, działaczkom społecznym. To często postaci mało znane, jednak o wielkich zasługach i niezwykłych życiorysach. Przedstawienie ich dokonań w Muzeum Miasta Łodzi będzie ważnym krokiem ku przywróceniu należnego im miejsca w pamięci zbiorowej.

  Spotkania w pierwszym półroczu 2022 będą poświęcone m.in. Katarzynie Kobro, Grażynie Bacewicz, Romanie Pachuckiej, Alinie Margolis-Edelman.

  Szczegóły na stronie Muzeum Miasta Łodzi.