Publikacje

Bibliografia getta łódzkiego 1945-2017
Izabela Olejnik
Publikacja dostępna w formie e-booka – pobierz tutaj

Publikacja gromadzi rozproszoną w piśmiennictwie polskim i europejskim literaturę dotyczącą getta łódzkiego, które od wielu dekad jest przedmiotem badań naukowców i naukowczyń reprezentujących różne dyscypliny naukowe, jak również budzi zainteresowanie publicystów/-ek czy studentów/-ek kierunków humanistycznych. Zebranie literatury zarówno naukowej, jak i beletrystycznej, o charakterze informacyjnym i artystycznym, omawiającej dzieje getta łódzkiego we wszystkich dostępnych językach, umożliwiło zobrazowanie skali poruszanej problematyki. Bibliografia getta łódzkiego ujęła wszelkie publikacje, które ukazały się drukiem w piśmiennictwie światowym w latach 1945-2017.

Publikacja ukazała się dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta Łodzi oraz dzięki wsparciu Instytutu Tolerancji.