Spotkania

Zapraszamy na spotkania autorskie z pisarkami i reportażystkami, które w swojej twórczości podejmują tematykę biografii, doświadczeń, historii kobiet. Do tej pory gościłyśmy m.in. Annę Bikont, Sylwię Chwedorczuk, Patrycję Dołowy, Olgę Gitkiewicz, Izoldę Kiec, Angelikę Kuźniak, Alicję Urbanik-Kopeć. 

Współdziałamy także z Kolektywem Szechiny, który czyta publicznie scenariusze stworzone na kanwie książek napisanych przez kobiety i dotyczących ważnych dla kobiet kwestii. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy autorkę tekstu i rozmawiamy z nią po czytaniu. Czytałyśmy m.in. Księgi Jakubowe wraz z Olgą Tokarczuk, W imię sztuki. Kobro/ Stryjeńska, czyli nieszablonowe biografie artystek napisane przez Angelikę Kuźniak i Małgorzatę Czyńską, Nikt nie wierzy, że staje się już na podstawie reportażu Bukareszt. Kurz i krew Małgorzaty Rejmer oraz raportów Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.