Warsztaty

Organizujemy m.in. warsztaty dotyczące herstorii i działań na rzecz pamięci, spotkania poświęcone łódzkim „superbohaterkom” (np. włókniarkom, Alinie Margolis-Edelman, Irenie Tuwim), warsztaty artystyczne, dziennikarskie oraz literackie, w tym twórczego pisania.

Pracujemy z różnymi grupami: osobami dorosłymi, rodzinami, dziećmi, młodzieżą.

Jeżeli chcą Państwo zamówić u nas warsztaty, prosimy o kontakt.