Łódzki Szlak Kobiet

Fundacja Łódzki Szlak Kobiet działa w obszarze pamięci o kobietach związanych z naszym miastem. Popularyzację historii (herstorii) łodzianek traktujemy jako narzędzie zmiany społecznej – towarzyszy nam krytyczne spojrzenie na stereotypową wizję roli kobiet w historii, stawiamy sobie za cel budzenie refleksji nad pamięcią zbiorową, chcemy też pokazywać wzorce osobowe sprawczych kobiet, wzmacniać dziewczynki i kobiety. Wspieramy i promujemy twórczość współczesnych kobiet – pisarek, poetek, artystek.

Jesteśmy grupą animatorek kultury, przewodniczek po mieście i osób związanych z nauką. Działania prowadzimy od kilku lat, początkowo jako grupa nieformalna „Kobiety znad Łódki”, a od grudnia 2017 roku jako fundacja. Mamy na koncie kilkadziesiąt otwartych spacerów autorskimi trasami (np. śladami emancypantek, śladami artystek, szlakiem włókniarek), warsztatów, spotkań, wystaw, akcji artystycznych w przestrzeni miejskiej. Zbieramy też wspomnienia „zwykłych” łodzianek.

Jesteśmy inicjatorkami głośnych obchodów rocznicy marszu głodowego łodzianek (1981 r.), który był u nas w mieście wydarzeniem zapomnianym. Podejmujemy także tematykę kobiecą w wątkach dotyczących Łodzi wielokulturowej i żydowskiej, w tym jako partner corocznych obchodów rocznicy likwidacji łódzkiego getta.

Podejmujemy temat (nie)obecności kobiet w przestrzeni symbolicznej. Dzięki naszym staraniom i współpracy z miejskimi radnymi powstały w Łodzi skwery Michaliny Wisłockiej, Ireny Tuwim, Aliny Margolis-Edelman, Hanny Ożogowskiej oraz rondo Marii Eugenii Jasińskiej.

Angażujemy się w działania na rzecz praw kobiet. Uczestniczymy w protestach związanych z zaostrzeniem prawa aborcyjnego, pracujemy w zespole, który przygotowuje założenia miejskiej polityki antydyskryminacyjnej, należymy do Zespołu Praw Kobiet przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Współpracujemy z łódzkimi instytucjami kultury, m.in. z Muzeum Miasta Łodzi, Biblioteką Miejską w Łodzi, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, a także z podobnymi inicjatywami w innych miastach.

W 2017 roku otrzymałyśmy wyróżnienie Punkt dla Łodzi „za przybliżanie zapomnianej historii Łodzi”. Zostałyśmy także nagrodzone Plastrem Kultury 2018 jako inicjatywa roku (zwyciężyłyśmy w głosowaniu publiczności). W 2020 roku otrzymałyśmy nominację do nagrody Wiosła Kultura w kategorii animator kultury.

Działania na polu herstorii są prowadzone w różnych miejscach w Polsce, jednak w Łodzi mają szczególne znaczenie. Nieprzypadkowo Łódź jest nazywana miastem kobiet – tworzyły ją praca włókniarek, awangardowe koncepcje artystek czy pasja działaczek społecznych. Fabryczny folklor funkcjonował równolegle z awangardowymi nurtami sztuki wysokiej, a konsekwencje rozwoju miasta opartego na pracy kobiet w fabrykach włókienniczych są w Łodzi wyraźnie widoczne do dzisiaj.