Zespół

Ewa Kamińska-Bużałek
Prezeska Zarządu Fundacji

Animatorka kultury działająca w obszarze praw kobiet, herstorii i pamięci. Oprowadza po Łodzi śladami kobiet, jest inicjatorką i autorką projektów społecznych, kulturalnych i edukacyjnych takich jak „Łodzianki mają moc”, „Kobiecym głosem. Marsz głodowy w opowieściach łodzianek” (Punkt dla Łodzi 2019), „Prababki”, „Zobaczyć Lunię” czy „Ulice dla łodzianek”. Studiowała gender studies w Łodzi, Warszawie i w Granadzie, ukończyła także studia polsko-żydowskie w Instytucie Badań Literackich PAN.

Iza Desperak
Członkini Zarządu Fundacji

Socjolożka, adiunktka w Instytucie Socjologii UŁ. Zajmuje się m.in. nierównościami ze względu na płeć, genderowym wymiarem transformacji oraz herstorią. Opublikowała – z Grzegorzem Matuszakiem i Martą Sikorską-Kowalską Emancypantki, włókniarki i ciche bohaterki. Znikające kobiety, czyli białe plamy naszej historii (2009), współredagowała – z Ingą B. Kuźmą Kobiety niepokorne. Reformatorki – buntowniczki – rewolucjonistki (2016) i Kobiety niepokorne. Reformatorki – buntowniczki – rewolucjonistki. Herstorie (2016), z Martyną Krogulec Miasto pracujących kobiet (2020). Przewodniczka Łódzkiego Szlaku Kobiet.

Inga B. Kuźma
Członkini Zarządu Fundacji

Antropolożka kultury z Uniwersytetu Łódzkiego, profesorka uczelni. Zajmuje się naukowo wykluczeniem i włączeniem społecznym oraz problematyką kobiet. Związana z inicjatywami społecznymi oraz naukowymi nt. polityki lokalowej, bezdomności i równych praw. Członkini Interdyscyplinarnego Seminarium Gender przy Centrum Innowacji Społecznych UŁ oraz Housing Rights Cluster przy FEANTSA. Ekspertka w projektach m.in. z zakresu herstorii i równości. Wraz z Izą Desperak oraz Edytą Pietrzak współtworzyła publikacje z zakresu herstorii w serii „Oblicza feminizmu” Wydawnictwa UŁ. Przewodniczka i edukatorka Łódzkiego Szlaku Kobiet.

Izabela Olejnik
Członkini Zarządu Fundacji

Bibliotekarka i przewodniczka. Autorka Bibliografii getta łódzkiego 1945-2018. Współautorka przekładu z jidysz powieści Izraela Rabona Bałuty. Powieść o przedmieściu. Członkini Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych. Stażystka w Bibliotece Medem w Paryżu (2012) oraz The Wiener Library for the Study of Holocaust and Genocide w Londynie (2013). Uczestniczka wakacyjnych kursów języka jidysz (Wilno, Nowy Jork). Interesuje się tematyką łódzkich Żydów i Zagłady.

Marta Zdanowska
Członkini Zarządu Fundacji

Redaktorka, animatorka literatury i recenzentka teatralna. Współkoordynatorka i koordynatorka festiwali literackich, m.in. „Literackie podwórko”, „Puls literatury”.  Od lat prowadzi w Łodzi spotkania literackie i warsztaty literackie. Publikowała w „Czasie kultury”, „Dwutygodniku”, „Gazecie Wyborczej”, „Krytyce politycznej”, „Miej Miejsce” i innych. Współkoordynuje czytania performatywne Kolektywu Szechiny.

Barbara Manduk-Cheyne
Fundatorka

Przez 32 lata pracowała w londyńskich organizacjach pozarządowych: 11 lat w kolektywie kobiet działających na rzecz kobiet, organizacji wspierającej kobiety w sytuacji niechcianej ciąży i 21 lat w budownictwie i wynajmie mieszkań dla kobiet. Od lat 80. do dzisiaj członkini międzynarodowej gender study group i członkini łódzkiego Kolektywu Szechiny, performatywnej grupy czytającej literaturę współczesnych polskich pisarek.

Rada Fundacji Łódzki Szlak Kobiet

Maciej Kronenberg
Doktor nauk o ziemi w dyscyplinie geografia; wykładowca akademicki; regionalista; autor książek o Łodzi i regionie łódzkim. Od ponad 20 lat aktywny w trzecim sektorze, od kilkunastu lat prezes Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju REGIO.

Edyta Pietrzak
Antropolożka i teoretyczka polityki, profesorka na Wydziale Organizacji i Zarządzania PŁ, wykładowczyni na Erasmus Mundus Master’s Degree in Women’s and Gender Studies GEMMA. Redaktorka naczelna rocznika Civitas Hominibus. Członkini Rady Programowej Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej UAM, Interdyscyplinarnego Seminarium Gender UŁ oraz Kolektywu Szechiny.

Krzysztof Wychowałek
Od ponad 25 lat działacz organizacji społecznych zajmujących się ochroną środowiska oraz dostępem do informacji publicznej.

Stale współpracują

Magdalena Krzywkowska, Grzegorz Habryn i Aneta Wawrzoła (HaWa), Joanna Sikorzanka, Joanna Głodek, Anna Musiałowicz